Zaterdag 21 januari 2023 : Leftover Tasting

Beste whiskyvrienden,

Het einde van 2022 nadert met rasse schreden..
Tijd dus voor een woordje van het bestuur…

Het voorbije jaar zijn we gestart zoals we dat altijd doen , met onze left-over tasting in januari ……
Het evenement was er deze keer ééntje in mineur want naast onze flessen met “klutskes” stond een kaars om Marc , onze ondervoorzitter te gedenken……
Ondertussen hebben we , na lang zoeken 😀 , een nieuwe geschikte “vice-president” gevonden in de persoon van Gino waardoor onze bestuursploeg weer voltallig is en we op volle kracht kunnen opstomen naar onbekende whisky-horizonten!

De voorbije maanden hebben we weer kunnen genieten van een aantal mooie tastings , al dan niet met gastspreker…
De presentaties van Finn Thomson en Patrick Vanderlinden waren top , maar ook onze eigen selecties waren de moeite waard.

Een triest hoogtepunt van 2022 , niet whisky-gerelateerd dan , was de inval in Oekraïne door Rusland in februari….
Onbegrijpelijk voor ons dat bommen en raketten in deze tijden een einde maken aan mensenlevens…
Laat ons daarom even teruggaan naar de essentie van onze “gatherings” en die essentie zit hem in de warmte en gezelligheid tijdens die bijeenkomsten…..

Als bestuur willen we jullie van harte bedanken voor jullie enthousiasme.
Het is voor ons een drijfveer om telkens opnieuw te proberen jullie het beste en leukste uit whiskyland voor te schotelen…
Onze liefde voor whisky is wat we gemeenschappelijk hebben en maakt ons tot whiskyclub…
De warmte en gezelligheid bij onze tastings maakt ons tot whiskyfamilie!!

Graag nodigen we jullie uit voor onze leftover tasting annex algemene ledenvergadering op zaterdag 21 januari…
We geven tekst en uitleg bij de financiële situatie van onze VZW en lichten de sluier op richting de activiteiten in de nabije toekomst.

Inschrijven voor dit evenement  is niet nodig en is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Voor niet-leden het ideale instapmoment om lid te worden van het clubje…..

Het lidgeld voor 2023  blijft behouden op 50€… 
Het  lidmaatschap kan verlengd  of aangegaan worden door 50€ over te schrijven op de clubrekening met vermelding  Lidgeld 2023 + naam.

Single Malt Waasland vzw
IBAN: BE26 1030 1676 7429

Vanaf 19.30u zijn jullie van harte welkom!

Tot dan,

Het bestuur

Locatie : Broodtique, Polenlaan 10, 9190 Stekene
Aanvang : 19u30

Leden : Iedereen die lid was in 2022 heeft recht op 6 gratis drams.